Menu
RSS

unnamed

Grup Peralada, Melco, Veremonte-Hard Rock i Melco-Veremonte, admeses pel concurs de casinos de BCN World

Vista general dels terrenys on s'ubicarà BCN World, a tocar de PortAventura. Vista general dels terrenys on s'ubicarà BCN World, a tocar de PortAventura.

La Generalitat ha admès quatre de les cinc sol·licituds rebudes per participar en el concurs públic per obtenir autorització per a la instal·lació i explotació de casinos en l'àmbit del CRT de Vila-seca i Salou, on està previst el projecte BCN World.

Han estat admeses les empreses Grup Peralada, Melco i les agrupacions d'empreses Veremonte-Hard Rock i Melco-Veremonte. La cinquena proposta, participada íntegrament per la promotora Veremonte, ha quedat descartada en no haver acreditat solvència tècnica i experiència de cinc anys en explotació de casinos de joc. La segona fase del concurs finalitzarà amb l'adjudicació de fins a quatre autoritzacions de casinos, una per cada sol·licitud acceptada.

El Departament d'Economia i Coneixement havia rebut, a 25 de juliol, les sol·licituds de cinc empreses o agrupacions d'empreses per participar en la primera fase del concurs i optar per una de les sis autoritzacions de casinos de joc per al CRT de Vila-seca i Salou, a tocar de PortAventura. 

Segons s'ha fet públic aquest dimecres a la tarda, després d'analitzar la documentació aportada per aquestes empreses, la Comissió Tècnica de Casinos ha decidit admetre quatre de les sol·licituds rebudes i desestimar-ne una, en funció als requeriments demandats. Això implica que, de moment, s'atorgaran fins a quatre autoritzacions de casino, una per cada sol·licitud que tira endavant. 

Un mínim 300 MEUR d'inversió inicial, cinc anys d'experiència en gestió de casinos i estar lliures d'il·legalitats, els requisits

D'entre els aspectes que s'han tingut en compte a l'hora de fer aquesta primera tria d'empreses, hi ha la solvència tècnica i l'experiència acumulada en la gestió de casinos per part dels interessats durant els darrers cinc anys. En segon lloc, s'ha comprovat si disposen d'una situació financera suficient per fer front a una inversió mínima inicial de 300 MEUR per cada autorització sol·licitada per a l'explotació de casinos, i també per als hotels i les zones comercials i d'esbarjo o de qualsevol activitat que complementi el projecte del sol·licitant. 

Alhora, s'ha comprovat que els participants no es trobin en cap de les circumstàncies previstes per l'article 3 de la Llei 6/2014, de 10 de juny, tant en matèria d'antecedents penals, o de sancions per incompliment de la normativa en matèria de prevenció de blanqueig de capitals, com d'estar al corrent en el pagament de les seves obligacions tributàries amb la presentació dels certificats i declaracions responsables adients.

Grup Peralada també entra en la pugna

Les empreses admeses i que podran participar en la segona fase del concurs són el Grup Peralada -que ja gestiona els Casinos de Peralada, Barcelona i Tarragona- i el xinès Melco Property Development Limited, d'una banda, i les agrupacions d'empreses entre Melco i Veremonte -batejada amb el nom de BCN IR 2, SA- i entre Veremonte i Hard Rock -sota les sigles BCN IR 3, SA-. De fet, Melco i Hard Rock eren els dos únics operadors que Veremonte havia anunciat fins ara.

Per contra, l'empresa BCN IR 1, SA -participada íntegrament per Veremonte, promotora del macrocomplex BCN World- ha quedat exclosa. Una de les bases del concurs estableix, segons la Generalitat, que "els sol·licitants han de justificar la seva solvència tècnica en matèria d'explotació de casinos de joc i apostes (...) durant els darrers cinc anys", una condició que Veremonte, per si sola, no ha satisfet, segons la Generalitat.

Les quatre propostes han quedat admeses a l'espera, tal i com preveu la base 13 del concurs, que arribi la informació sol·licitada a tercers. Quan el Departament d'Economia i Coneixement disposi de tota la informació es publicarà la resolució amb la llista definitiva d'admesos i exclosos.

Les adjudicacions, supeditades al pla urbanístic

Un cop es publiqui la Resolució amb la relació definitiva d'admesos, i quan les condicions urbanístiques ho permetin, començarà la segona fase del concurs, més qualificativa, en la qual es valoraran els projectes presentats. Aquesta segona etapa finalitzarà, tal com preveu la Llei, amb l'adjudicació de fins a quatre autoritzacions de casinos de joc, una per cadascuna de les sol·licituds acceptades.

Pel que fa a les condicions urbanístiques, i tal com preveu la Llei 6/2014, el passat dimarts 29 de juliol la Comissió de Política Territorial i d'Urbanisme de Catalunya va acordar iniciar el procediment de formulació del Pla Director Urbanístic (PDU) de reordenació de l'àmbit del Centre Recreatiu turístic de Vila-seca i Salou. L'objectiu és permetre la implantació de noves activitats relacionades amb el turisme de negocis, congressos, convencions, comerç i activitats de joc i apostes en l'àmbit del CRT. Es preveu que el PDU estigui enllestit en un termini no superior a un any.

Darrera modificació elDimarts, 24 Febrer 2015 18:31

Deixa un comentari

Especifica tota la informació requerida (*) on s'indiqui. El codi HTML no és permès.

Tornar al principi
DYGICOM Diseño web