Menu
RSS

unnamed

L'Agència Tributària intensificarà les seves actuacions "per aflorar" l'economia submergida

L'Agència Tributària intensificarà les seves actuacions "per aflorar" l'economia submergida

L'Agència Tributària reforçarà aquest 2015 les seves actuacions de control amb l'objectiu d'aflorar l'economia submergida de manera que intensificarà les "actuacions presencials" per "comprovar" el compliment de la llei.

També, el pla de control tributari permetrà rastrejar el frau a Internet i, en aquest sentit, preveu creuar informació de més de 200.000 dominis.

El pla de control tributari 2015, que publica aquest dimecres el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), se centra en intensificar les actuacions sobre l'economia submergida en col·laboració amb la Inspecció de Treball, la captació a Internet d'informació tributària rellevant per a les tasques de control i la investigació de patrimonis de l'exterior a partir de la informació que ofereix la declaració de béns i drets a l'estranger.

Es realitzaran actuacions dirigides a l'aflorament d'activitats i rendes ocultes en el sector serveis i el negoci del turisme. En aquest sentit, s'actuarà en relació amb particulars que cedeixen total o parcialment habitatges per Internet o altres vies, així com en aquelles empreses que no compleixen degudament amb les seves obligacions fiscals. Alhora, se seguiran reforçant les visites presencials per detectar lloguers irregulars no declarats.

L'Agència Tributària impulsarà també les actuacions de control en aquells casos en què apreciï l'existència de risc de frau i s'analitzarà molt especialment la possible utilització de l'anomenat 'programari de doble ús' que alteri la facturació real. El Ministeri d'Hisenda remarca que aquests comportaments es consideren especialment greus, ja que posen de manifest la voluntat expressa i deliberada de defraudar a la Hisenda Pública mitjançant la no declaració de vendes respecte dels nivells reals de facturació, a més de suposar una greu alteració de les condicions generals de competència.

Per garantir una major efectivitat de l'acció inspectora, es planificaran actuacions selectives coordinades a nivell nacional per tal de combatre tècniques d'ocultació de l'activitat, sobretot en relació amb contribuents que realitzen vendes finals al públic.

Aquest 2015 l'Agència Tributària seguirà potenciant la lluita contra l'economia submergida mitjançant les intervencions presencials amb personal d'auditoria informàtica que analitzarà i verificarà els programes i arxius dels equips electrònics dels contribuents. També, es reforçaran les "actuacions presencials" dirigides a comprovar l'efectivitat del compliment de la limitació de pagaments en efectiu establerta a la llei antifrau de 2012 i es verificaran els sectors on existeixin indicis de deslocalització o de simulació d'activitat per ocultar la veritable activitat i renda.

El rastreig del frau a Internet

Paral·lelament, l'Agència Tributària farà front a les noves formes de frau que es produeixen a través d'Internet, tant mitjançant la captació i explotació de la informació pública disponible a la xarxa que permeti descobrir activitats ocultes o béns objecte d'un comerç il·lícit, com a través d'actuacions de control sobre aquells fabricants o prestadors de serveis que comercialitzin els seus béns o serveis a través de la xarxa per garantir l'adequada tributació a Espanya de les rendes generades en aquesta activitat econòmica.

La captació d'informació es realitzarà a través d'una sèrie d'eines informàtiques que permetran ordenar i sistematitzar la informació. Està previst creuar la informació de més de 200.000 dominis per a la seva posterior incorporació a les bases de dades de l'administració tributària. També s'utilitzarà la tecnologia de les xarxes socials per analitzar operacions comercials entre agents econòmics per identificar patrons de frau amb l'ús de l'IVA, empreses testaferro, etc.

 

Deixa un comentari

Especifica tota la informació requerida (*) on s'indiqui. El codi HTML no és permès.

Tornar al principi

Blog

DYGICOM Diseño web