Menu
RSS

unnamed

Comunicat de l'Ajuntament de Vila-seca

Comunicat de l'Ajuntament de Vila-seca

1.- L’Ajuntament de Vila-seca manifesta el seu respecte per les decisions judicials, tot i que discrepa profundament de les interpretacions que es contenen en la interlocutòria del Jutjat número 3 de Reus que aquesta tarda ha estat tramesa als mitjans de comunicació.

2.- Aquesta interlocutòria fonamenta els càrrecs en l’atorgament d’un total de cinc contractes de l’Ajuntament de Vila-seca al Sr. Batesteza entre els anys 2007 i 2010, ambdós inclosos, per un import total de 58.815 euros (iva exclòs), entenent que aquests contractes no han estat executats realment sinó que es van subscriure només amb la voluntat de fer uns pagaments ficticis al Sr. Batesteza.

3.- Aquesta interpretació, sorprenentment, no té en compte d’una part l’acreditació dels treballs realitzats pel Sr. Batesteza, tal i com consta en els expedients i es reconeix en la pròpia interlocutòria; i en segon lloc, no té en compte tampoc el fet, acreditat a bastament en l’expedient, que la concreta execució del CAP de Vila-seca va ser duta a terme en diferents fases en les que les primeres condicionaven les següents, per la qual cosa tots els procediments de contractació i tècnics es van haver d’adequar a les directrius de la Generalitat com a Administració competent en l’execució del projecte.

4.- Per tant, l’Ajuntament de Vila-seca continuarà exercitant totes les accions jurídiques que consideri oportunes en defensa del bon fer administratiu i polític de l’Ajuntament.

5.- La gestió de l’Ajuntament de Vila-seca ha estat sempre presidida pels principis de rigor i transparència. I en aquests moments entén que la transparència ha de ser, fins i tot, més intensa que mai, perquè considera que no hi ha res dins de l’Ajuntament que els ciutadans i ciutadanes no puguin conèixer i formar-se una opinió per si mateixos.

6.- Amb aquesta finalitat, l’Ajuntament de Vila-seca comunica que, a partir de demà i durant els dies feiners, de les 10 a les 14 hores, qualsevol ciutadà o entitat tindran a la seva disposició tota la documentació administrativa que ha sortit esmentada en els mitjans de comunicació, objecte de les actuacions judicials, per tal que la puguin examinar lliurement i a la seva conveniència i, si així ho desitgen, puguin demanar que els en facilitin una còpia de la mateixa.

Deixa un comentari

Especifica tota la informació requerida (*) on s'indiqui. El codi HTML no és permès.

Tornar al principi

Blog

DYGICOM Diseño web